Revista Didactica Genesis

Societatea modernă, catalogată drept o societate a dinamicii continue a cunoștințelor și deprinderilor intelectuale și profesionale, plasează instituțiile de învățământ într-o poziție cheie de o copleșitoare responsabilitate. După părerea tot mai mul...
Oricărui profesor i s-a întâmplat în cariera didactică să fie în fața unei clase de elevi și să simtă că aceștia nu se concentrează, nu sunt interesați și motivați. Chiar și când am considerat că am conceput cel mai bun plan de realizare a lecției, a...
Anul acesta am început un nou proiect la clasă: „Cartea săptămânii”. Elevii mei sunt clasa I și, încă de anul trecut, au învățat să citească destul de bine, iar anul acesta mi-am propus să îi ajut să descopere inclusiv plăcerea de a citi. Acest lucru...
În procesul instructiv-educativ, un rol important îl are metoda de predare-învățare. Ori de câte ori profesorul își propune o acțiune instructivă, emite o ipoteză didactică în legătură cu alternativa metodică ce se presupune a fi cea mai optimă. O im...
Pedagogia diferențiată este definită ca o pedagogie individualizată care recunoaște elevul/preșcolarul ca o persoană având reprezentările sale proprii asupra situației de formare; o pedagogie variată care propune un evantai de demersuri, opunându-se ...
Întotdeauna între predare și învățare a existat o strânsă relație, deși acestea  reprezintă doar două dintre componentele procesului de învățământ. Pentru ca actul instructiv-educativ să fie eficient și să faciliteze noi conexiuni între conceptele pe...
"Simplitatea este starea morală prin care o seamă de taine ni se deschid. Firescul și armonia ei o fac să rodească și pe o altă dimensiune a vieții, aceea a orizontului deschis. Sensul vieții este prins mai ușor și mai adevărat de omul simplu decât d...
Brainstorming-ul este o strategie de predare care dă frâu liber ingeniozității și  îmbunătățește gândirea critică, în special în matematică, în care competențele de gândire superioare ale elevilor trebuie să fie mai dezvoltate. Elevii pot folosi aces...
A fost odată ca niciodată un prinț. Prințul nostru nu era unul ca oricare altul, era fiul unui rege și al unei regine ce domneau peste un regat bogat și plin de magie. Deoarece fusese foarte dorit de către părinții săi, pentru a-l proteja de lumea ex...
Despre necesitatea predării limbii engleze într-un mod eficient  Cunoașterea unei limbi străine de către preșcolari a reprezentat în ultimii ani una dintre cerințele predominante ale părinților, limba engleză ocupând o poziție importantă printre opți...
Orele de limba și literatura română devin mai atractive pentru elevi atunci când sunt antrenați să realizeze exerciții de creativitate. Acestea au rolul de a le facilita cunoașterea, de a le forma deprinderi de receptare și interpretare a unui text, ...
În societatea zilelor noastre, cuvântul de ordine este schimbarea iar învățământul nu iese din acest tipar, trebuind să evolueze și să se perfecționeze constant pentru a forma personalități flexibile, originale și active. Modernizarea procesului de î...
▪ MOTTO: Un sistem de învăţământ bine gândit  poate face dintr-un elev obişnuit, unul excepţional. Încă de la începutul anilor '80, sistemele de învăţământ din numeroase ţări, fie ele puternic dezvoltate, fie în curs de dezvoltare, au parcurs un...
  "Benchmarking înseamnă să reduci diferența între unde suntem și unde vrem să fim." [1] Fiecare instituție, fie publică sau privată, trebuie să facă față competiției și să ofere servicii de calitate. Pentru a îndeplini toate cerințele trebuie s...
Preocupările adulţilor în ceea ce priveşte dezvoltarea personalităţii şi a potenţialului nativ al copiilor se focusează pe dezvoltarea bagajului cognitiv şi mai puţin pe latura emoţională, relaţională şi afectivă. Dacă am aduce şi dezvoltarea caracte...