Revista Didactica Genesis

Dezvoltarea relaţional-afectivă a elevilor

friendship

Preocupările adulţilor în ceea ce priveşte dezvoltarea personalităţii şi a potenţialului nativ al copiilor se focusează pe dezvoltarea bagajului cognitiv şi mai puţin pe latura emoţională, relaţională şi afectivă. Dacă am aduce şi dezvoltarea caracterului în discuţie, calatură relaţional-valorică a personalităţii, lucrurile s-ar complica şi mai mult.

Eu mi-aş dori ca elevii mei să înveţe de la şcoală şi din relaţiile pe care le dezvoltă cu cei din jur că este important întâi de toate, să îşi gestioneze emoţiile, indiferent că ele sunt pozitive sau negative. Aşa cum am mai spus şi în articolele precedente, cred că elevilor nu le lipseşte educaţia intelectuală, mai ales că în familie se pune mare accent pe învăţarea noţiunilor matematice, lingvistice, poate ca nici cea antreprenorială, dar au în schimb nevoie de educaţia spirituală, morală, estetică, precum şi de alte laturi ale educaţiei.

Menirea şcolii este să colaboreze cu familia elevului, în aşa fel încât abilităţile emoţional-comportamentale ale copiilor să poată fi dezvoltate cât mai eficient, relaţiile stabilite cu colegii şi comunitatea să poată fi consolidate şi adaptate în permanenţă schimbărilor sociale ce intervin pe parcursul evoluţiei umane.

Viaţa afectivă a elevului este extrem de amplă şi parcurge etape diferite ca urmare a dezvoltării psiho-fizice, de aceea este important ca profesorul să surprindă aceste elemente şi să vină în sprijinul copilului ori de câte ori aceste transformări fireşti par să-l perturbe atât afectiv cât şi comportamental.

Dezvoltarea trăsăturilor de caracter debutează în familie, însă contextul şcolar este favorabil manifestărilor relaţionale. De aceea, un obiectiv important îl reprezintă existenţa activităţilor de învăţare, menite să stimuleze latura relaţional-valorică a personalităţii prin comportamente de tip proactiv.

Dezvoltarea laturii emoţional-relaţional-comportamentale reprezintă obiectivul esenţial al dezvoltării unei personalităţi armonioase ce se reflectă mai ales, în planul cognitiv. 

Rate this blog entry:
Conceptul de benchmarking în educație
Compoziția decorativă. Elemente și principii ale a...