Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/rgen0011/public_html/components/com_easyblog/views/categories/view.html.php on line 155

Revista Didactica Genesis

Studiu comparativ: relevanța notelor și a calificativelor din Finlanda și România (II)

sp-040060-en-388x330
În Finlanda , învăţământul este gratuit pentru cei care optează pentru sistemul de stat, indiferent că vorbim de sistemul preuniversitar sau universitar. Așadar, părinții elevilor finlandezi nu au de ce să-și facă griji că aceștia nu vor urma o facultate din cauza unor probleme financiare. Curricula naţională este mai degrabă orientativă, există un...
Continue reading
Rate this blog entry:
515 Hits

Metode active în predarea limbii și literaturii române

school
​ Discursul despre reforma școlii actuale se referă, în special, la înnoirea și ameliorarea permanentă a ofertei de învățare, pe care sistemul o propune elevului. În acest sens, scopul studierii limbii și literaturii române în perioada școlarității obligatorii este acela de a forma, progresiv, un tânăr cu o cultură comunicațională și literară de ba...
Continue reading
Rate this blog entry:
1772 Hits

Succintă analiză plastică. Studiu de caz – compoziția Casa pădurarului a artistului vizual Viorel Mărginean

Viorel Mărginean, Casa pădurarului, 1980, ulei pe pânză, dimnesiuni 52 / 71 cm
  Viorel Mărginean [1] este un artist plastic român, contemporan. S-a născut în 1933, într-o familie de țărani din satul Cenade, din județul Alba.. Este membru de onoare al Academiei Române, din anul 2006. [2] De asemenea este și membru al Academiilor din Paris și Roma. [3] Studiile și le realizează la Cluj, în cadrul Școlii Medii de Arte Plas...
Continue reading
Rate this blog entry:
1418 Hits

Cum predăm limba engleză la școala Genesis

14330141_1074889735921508_3510730041118969626_n
Scopul nostru, la școala Genesis, este de a-i face pe elevi să comunice în limba engleză, să citească, să fie capabili să își exprime gândurile, emoțiile, să devină responsabili pentru propria învățare. Profesorul își asumă pe rând mai multe roluri, astfel că învățarea se realizează printr-o abordare eclectică, îmbinând metodele tradiționale cu cele moderne, cele din urmă fiind preponderente. Predarea vocabularului și a cunoștințelor de gramatică se face mai ales inductiv, pornind de la concret la abstract, elevii învățând prin descoperire. Ne dorim cât mai puțin folosirea limbii materne, dar apelăm la ea atunci când copiii se simt mai în siguranță, însă, în cea mai mare parte a timpului limba utilizată este engleza. La evaluarea progresului vrem să participe atât profesorul, cât și elevul, fără ca acesta din urmă să simtă presiune. Verificarea înțelegerii unor texte sau a mesajelor orale se realizează prin dialoguri, activități ce presupun comunicare la clasele...
Continue reading
Rate this blog entry:
399 Hits

Carmen Costea, psihopedagog: „Copilul trebuie să învețe exerseze și rolul pierzătorului”

carmen-costea-profil-1-800x534
Atunci când joacă un joc, toți copiii își doresc să câștige, iar dacă acest lucru nu se întâmplă mulți au reacții extrem de puternice. Însă chiar dacă ne-am dori să ne vedem copilul fericit tot timpul și am fi tentați să-l lăsăm să câștige tot timpul, există riscul ca acest lucru să-i dăuneze pe termen lung. La școală, copiii sunt puși în situații în care exersează diferite roluri, iar acest lucru este benefic pentru dezvoltarea lor socio-emoțională, dar și pentru prevenirea situațiilor de bullying. „Încă de la cele mai fragede vârste, îi învățăm să își respecte rândul, avem grijă să nu fie mereu același copil primul sau ultimul. Îi punem în diferite situații, exersăm diferite roluri și situații. Se vorbește foarte mult despre a exersa rolul pierzătorului, un copil trebuie învățat să și piardă încă de foarte devreme, pentru că nu întotdeuna va câștiga, e un pas necesar pentru echilibrul...
Continue reading
Rate this blog entry:
432 Hits

Importanța educației religioase

educatia-religioasa-800x532
Vremurile de acum si de altădată au arătat în diferite situații că, pentru a deveni la un anumit standard de existență socială și evoluție umană, este nevoie de credință, pentru că „a fi sau, mai degrabă, a deveni om înseamnă  a deveni religios” (Mircea Eliade). Educația religioasă nu îndoctrinează și nu dăunează cu nimic firii umane. Prin studierea religiei, elevii vor înțelege mai bine rostul omului în lume, vor cunoaște mai în amănunt profunzimea virtuților și necesitatea lor în viață, vor învăța noțiunea și nevoia practicării binelui în lume. Un rol important în demersul educației religioase îl au urmatorii factori: familia, profesorul de religie, Biserica și conținutul specific. Copiii își iau seva educației din familie, de la părinți, iar profesorul de religie are datoria să transmită învățătura și modul în care aceasta se poate aplica în viață. Acesta trebuie să mențină un echilibru atât în ceea ce privește conținutul specific...
Continue reading

  • Pixabay
Rate this blog entry:
1348 Hits

Metodele care definesc strategia didactică sunt cartea de vizită a profesorului

mirela-pascaru
Pentru a putea vorbi despre metodele de predare în special la clasa pregătitoare, pe care o coordonez în acest moment, e nevoie, în primul rând, de o bună cunoaștere a copiilor, a caracteristicilor psiho-pedagogice ale acestora, aspecte pe care le urmăresc prin aproape toate activitățile, tocmai pentru a găsi exact acele strategii didactice care să producă  impactul așteptat asupra copiilor. Întotdeauna am avut în vedere în actul didactic corelarea metodelor moderne, ce presupun interacțiune, cu metodele tradiționale, care au un important rol în însușirea cunoștințelor, în fixarea lor și transformarea acestora în deprinderi de lucru, în competențe, menite să asigure copilului un set de instrumente cu care să poată rezolva diferite situații din viața reală. În ultimii ani, datorită structurii mentale și comportamentale a copiilor, care este mereu în schimbare, am sințit nevoia să pun mai mult accentul pe metodele interactive pentru că au un caracter activ-participativ mai puternic, favorizând...
Continue reading

  • Pixabay
Rate this blog entry:
770 Hits

Școala trebuie să îi pregătească pe copii pentru învățarea pe tot parcursul vieții

mihaela-florea-800x533px
Societatea modernă, catalogată drept o societate a dinamicii continue a cunoștințelor și deprinderilor intelectuale și profesionale, plasează instituțiile de învățământ într-o poziție cheie de o copleșitoare responsabilitate. După părerea tot mai multor „actori” educaționali - fie că sunt cadre didactice, fie părinți, aceasta este marea provocare a sistemului educațional în prezent. Greșelile de abordare în educația modernă, reformele veșnic „reformate”, bâlbele și instabilitatea profundă pot conduce la consecințe greu de estimat chiar pentru intervale de timp scurte. Sistemul de învățământ, dar și instituțiile de învățământ trebuie să-și adapteze metodele și practicile clasice și să găsească metode și procedee didactice noi care să permită „producerea” de elevi cu noi aptitudini: autonomie, flexibilitate, capacitate de cooperare și dialog. Trebuie să găsească mijloace de a stimula și favoriza autoinstruirea și de a păstra echilibrul între „individualism” și „socializare”. Trebuie să pregătească individul pentru un nou stil de viață și de instruire: învățarea continuă....
Continue reading

  • Pixabay
Rate this blog entry:
975 Hits

Strategii de predare care fac învățarea mai atractivă

invatare-atractiva-800x535px
Oricărui profesor i s-a întâmplat în cariera didactică să fie în fața unei clase de elevi și să simtă că aceștia nu se concentrează, nu sunt interesați și motivați. Chiar și când am considerat că am conceput cel mai bun plan de realizare a lecției, am ajuns la concluzia că elevii pot fi dezinteresați. Ori dacă elevii nu sunt atenți, cum ar putea ei să învețe și să asimileze informațiile? Este esențial pentru un profesor să găsească calea de a menține întreaga clasă interesată și implicată, așa încât obiectivele de învățare să poată fi atinse. Timp de câteva decenii, educatorii au încercat noi strategii de predare pentru a-și putea controla elevii și a-i face să fie încântați de învățare. În timp ce unele strategii nu reușesc, altele se dovedesc a fi foarte eficiente. Iată câteva modalități, testate de profesori, pentru a păstra interesul elevilor în clasă, astfel încât să rămână...
Continue reading

  • Cosmin Tuduran
Rate this blog entry:
6537 Hits

Metode activ - participative pe care le putem folosi pentru înțelegerea textelor la clasă

brigitte-weninger-eve-tharl
Anul acesta am început un nou proiect la clasă: „Cartea săptămânii”. Elevii mei sunt clasa I și, încă de anul trecut, au învățat să citească destul de bine, iar anul acesta mi-am propus să îi ajut să descopere inclusiv plăcerea de a citi. Acest lucru, în opinia mea, nu se poate realiza fără o bună înțelegere a textului și fără a-i ajuta pe copii sa-și imagineze acțiunea textului, pe care să o trăiască împreună cu personajele. Pentru a ajunge ușor la inimile și mințile lor, am ales câteva titluri foarte apropiate de experiența lor de viată. Astfel, prima carte aleasă a fost „De ce vă certați, Matei?”, o poveste scrisă de Brigitte Weninger. Copiii s-au familiarizat cu textul câteva zile, în timpul pauzelor, în orele de joc și joacă sau după ce au terminat sarcinile diverse de la oră (așa cum știți, copiii au ritmuri de lucru diferite, unii sunt...
Continue reading
Rate this blog entry:
1321 Hits

Eficiența jocului didactic în activitatea educativă

eficienta-jocului-800x465
În procesul instructiv-educativ, un rol important îl are metoda de predare-învățare. Ori de câte ori profesorul își propune o acțiune instructivă, emite o ipoteză didactică în legătură cu alternativa metodică ce se presupune a fi cea mai optimă. O importanță deosebită în alegerea metodelor o are stabilirea clară a obiectivelor, așteptările pe care dascălul le are de la cei instruiți la sfârșitul activității instructiv-educative.  În mâna profesorului, metoda devine un instrument de realizare a actului pedagogic. Aplicând o metodă sau alta, fiecare dintre noi, dascălii, întindem o punte de legătură între noi, elevii noștri și ceea ce trebuie să învețe aceștia. Îmbinarea într-o perfectă armonie și într-un mod cât mai eficient a metodelor, rămâne deci, una dintre sarcinile importante ale profesorului, astfel încât, rezultatele să fie mai mult decât mulțumitoare. Mă voi opri asupra unei metode extrem de eficiente în procesul instructiv la clasele primare și anume jocul didactic. Am...
Continue reading

  • Pixabay
Rate this blog entry:
1592 Hits

Instruirea diferențiată

instruirea-diferentiala--800x528p_20180318-214438_1
Pedagogia diferențiată este definită ca o pedagogie individualizată care recunoaște elevul/preșcolarul ca o persoană având reprezentările sale proprii asupra situației de formare; o pedagogie variată care propune un evantai de demersuri, opunându-se astfel „mitului identitar” al uniformității, al falsei democrații conform căreia toți trebuie să muncească în același ritm, în aceeași durată și urmând aceleași itinerarii. O asemenea pedagogie se constituie ca fundament teoretic și practic al luptei cu eșecul școlar, cu orice formă de excludere. (H. Przesmychi) Conform prof. Panțuru S., didactica actuală este centrată pe următoarele demersuri: acțiunea de prospectare, ca modalitate de studiere anticipativă a instruirii și educației societății viitoare; abordarea comprehensivă, integratoare și globală a problematicii procesului de instruire și educație, respectiv, a componentelor acestuia; centrarea pe învățare, în relație structurală și funcțională cu predarea și evaluarea; reproiectarea, în consens cu teoria curriculum-ului, a raporturilor existente între copil – profesor – materia de studiat și efectele...
Continue reading

  • Pixabay
Rate this blog entry:
851 Hits

Cele mai eficiente metode de predare sunt cele care îi provoacă pe elevi să descopere

games-2801332_960_720
Întotdeauna între predare și învățare a existat o strânsă relație, deși acestea  reprezintă doar două dintre componentele procesului de învățământ. Pentru ca actul instructiv-educativ să fie eficient și să faciliteze noi conexiuni între conceptele pe care elevii și le vor însuși, un rol important îl au metodele pe care profesorul le utilizează pentru a transmite informațiile. În funcție de metodele folosite, dar și de măiestria cadrului didactic, elevul își poate dezvolta gândirea critică, poate face anumite raționamente și, totodată,  poate deveni flexibil în gândire și mai ales în modul de operare. Metoda reprezintă un drum eficient sau o cale de urmat spre atingerea sau realizarea unor obiective, fiind un cumul de factori. Abordarea si aplicarea metodelor moderne în cadrul disciplinelor facilitează înțelegerea conceptelor și stabilirea de interacțiuni trans și interdisciplinare. Cele mai eficiente metode moderne s-au dovedit a fi cele care sunt adaptate grupului și nivelului de înțelegere la nivelul...
Continue reading

  • Pixabay
Rate this blog entry:
541 Hits

Despre lucrurile simple

stones-801756_960_720
"Simplitatea este starea morală prin care o seamă de taine ni se deschid. Firescul și armonia ei o fac să rodească și pe o altă dimensiune a vieții, aceea a orizontului deschis. Sensul vieții este prins mai ușor și mai adevărat de omul simplu decât de omul complicat, pentru că cel dintâi păstrează legătura directă cu viața, are, totodată, simțul realității aparente și tainice. A fi simplu înseamnă a fi în viață, a fi în viață înseamnă a-i trăi și cunoaște sensurile. Sensul vieții nu poate fi prins stând în afara ei, călcând un drum artificial. Omul simplu trăiește cu ochii în distanțele mari ale lumii. .... Omul simplu este o făptură vie; este o făptură originară de mare plinătate și echilibru interior. " (Ernest Bernea - Îndemn la simplitate) Am început cu acest fragment despre simplitate pentru că, uneori, din dorința de a fi cât mai moderni, reușim să...
Continue reading

  • Pixabay
Rate this blog entry:
610 Hits

Brainstorming-ul în matematică

DSC_0178
Brainstorming-ul este o strategie de predare care dă frâu liber ingeniozității și  îmbunătățește gândirea critică, în special în matematică, în care competențele de gândire superioare ale elevilor trebuie să fie mai dezvoltate. Elevii pot folosi acest lucru pentru a veni cu idei până când grupul decide pentru cea mai bună soluție. Motivația într-o lecție de matematică este indispensabilă, deși este o necesitate ca toți elevii să fie motivați în mod corespunzător, în special pentru cei slab motivați, profesorul ar trebui să găsească neîncetat modalități noi de a oferi strategii la îndemâna elevului. O modalitate de a face acest lucru este prin intermediul brainstorming-ului. În plus, atunci când un profesor dorește să extindă un subiect, el poate folosi adesea puterea brainstormingului pentru a descoperi conexiunile care nu sunt evidente. De exemplu, un profesor ar putea încheia o lecție despre multipli, solicitându-le elevilor să se gândească la situațiile din viața reală în...
Continue reading

  • Cosmin Tuduran
Rate this blog entry:
695 Hits