Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/rgen0011/public_html/components/com_easyblog/views/categories/view.html.php on line 155

Revista Didactica Genesis

Rolul inteligenței emoționale în cariera de profesor

pexels-photo-356078
Analizând cercetările referitoare la competențele necesare pentru obținerea performanței organizațiilor, Daniel Goleman (autorul conceptului de inteligență emoțională) nu numai că a adăugat setului de competențe tehnice și cognitive pe cea emoțională, dar a plasat-o pe un loc central în ceea ce privește leadershipul. El  descrie inteligența emoțională ca pe un amestec de stăpânire de sine, motivație, empatie, gândire liberă, tact și diplomație. Inteligența emoțională este capacitatea personală de identificare și gestionare eficientă a propriilor emoții în raport cu scopurile personale (carieră, familie, educație etc.). Finalitatea ei constă în atingerea scopurilor unei persoane, cu un minim de conflicte inter și intrapersonale. Modelul introdus de psihologul american are următoarele elemente: Cunoașterea propriilor emoții (self-awareness), abilitatea de a le identifica, de a le numi, de a le conștientiza cauzele și de a le  recunoaște impactul asupra modului de manifestare. Gestionarea emoțiilor (self-management), constând în controlul emoțiilor și alegerea  celei mai bune modalități de...
Continue reading

 • Pexels
Rate this blog entry:
1958 Hits

Importanța evaluării la preșcolari

kindergarten-2204239
Viața stă sub semnul valorii și valorizării. Nimic din ceea ce se petrece în acest spațiu nu scapă exercițiului axiologic, de atribuire a unor valori. Învățământul preșcolar se află, ca și celelalte trepte de învățământ, într-un dinamic proces de restructurare și revalorizare, de racordare la nivelul mondial în acest domeniu. Dar cum orice reformă trebuie să se încheie cu o evaluare a rezultatelor, această componentă este și ea reconsiderată și reglementată pe criterii noi. Statutul și importanța evaluării la preșcolari ’’Evaluarea merită un loc important în învățământ, din care face parte integrată. Ea are întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie și în calitate, al învățării.’’ (D. Ausbel) Luând în considerare studiile lui D. Ausbel, se poate afirma cu certitudine că evaluarea este o componentă importantă a procesului de învățământ, ce permite luarea, în cunoștință de cauză, a unor decizii de reglare, ameliorare și perfecționare a activității...
Continue reading

 • Pixabay
Rate this blog entry:
3391 Hits

Ce mesaje transmit copiii prin culorile pe care le folosesc

pen-581881
Sunt cunoscute deja efectele benefice ale cromoterapiei, elemente de care copilul se bucură de îndată ce întinde peste tot culorile. Culorile îl bucură pe copil și dau viață foii. Alegerea culorilor aduce informații suplimentare despre personalitatea și starea de spirit a copilului. Prin intermediul acestora, copilul permite adulților să îi identifice încă din primii ani de viață temperamentul. E. Bonchiș realizează în lucrarea sa ”Desenul și dezvoltarea cognitivă a copilului” o abordare valoroasă a asocierii culorilor alese de copil cu tipul de temperament al acestuia. ”Autoarea afirmă că temele alese, modul de execuție al desenului, dar mai ales culorile utilizate, pot evoca tipul de temperament pe care copilul îl are (fie că este închis, introvertit, fie deschis, extravertit, sociabil)”. ”Când copilul schițează sau pictează pe o foaie sau pe orice altă suprafață are la îndemână, imaginația lui se colorează cu emoții. Prin urmele pe care le lasă, exprimă propriile sentimente:...
Continue reading

 • Pixabay
Rate this blog entry:
5520 Hits

Cum îi pregătim din punct de vedere emoțional pe elevi pentru a face față evaluărilor

pexels-photo-121734_carusel
În viața de zi cu zi, fie că desfășori anumite activități, fie că ești simplu participant sau formulezi anumite opinii despre diverse situații, este aproape imposibil să nu te lovești de termenul “ evaluare”. Evaluăm calitatea vieții, felul în care evoluăm, cât de bine facem față stresului, nivelul cunoștințelor unei persoane și putem astfel enumera o mulțime de alți factori, ai satisfacției sau insatisfacției. În mediul școlar, evaluarea, parte a triadei “predare-învățare-evaluare”, reprezintă un important reper, fără de care procesul instructiv-educativ nu s-ar putea desfășura. Nimic nepotrivit până în acest moment. Lucrurile, însă, par să se complice din momentul în care uităm ce aspect urmărim prin aplicarea testelor de verificare, cărei categorii de vârstă ne adresăm, dar mai ales, cum îi pregătim pe elevi, emotional, pentru “a face față evaluărilor”. Copilul, încă de la apariția sa pe lume, în primele 60 de secunde, este evaluat de catre medicii care notează...
Continue reading

 • Pexels
Rate this blog entry:
373 Hits

Aventurile furnicuței Riri

image_20180106-154203_1
Povestea pe care urmează să o citiți a fost folosită pe parcursul săptămânii în care am studiat despre insecte. Tema a început cu o activitate de cunoaștere a mediului, activitate în care ne-am concentrat în observarea albinei, cu ajutorul furnicuței Riri, personajul central al temei. Am continuat săptămâna cu o activitate matematică, desfășurată cu un joc didactic ce a vizat evaluarea cunoștințelor privind numerația în limitele 1-5. În timpul activității de educare a limbajului ne-am jucat jocul „Ce știi despre?”, iar copiii au avut drept sarcină să spună câteva cuvinte despre insecta ilustrată pe jeton. La activitatea de educație plastică, cei mici au modelat o omidă colorată, și-au ales ei culorile, iar plastilina a prins în mâinile lor mici și fermecate forma unei omiduțe haioase. „Dragi copii, săptămâna această vom pătrunde în lumea minunată a insectelor alături de Riri furnicuța. Riri este o furnicuța foarte harnică, ea locuiește într-un mușuroi...
Continue reading

 • 123rf.com
Rate this blog entry:
943 Hits

Factori perturbatori ai evaluării

pexels-photo-256430_carusel
Evaluarea în procesul didactic este unul dintre domeniile cele mai explorate ale procesului de învățământ. Astfel, abordarea problemelor pe care la comportă practica evaluativă reprezintă totalitatea acțiunilor ce se întreprind pentru perfecționarea învățământului în societatea contemporană. Introducerea, în ultimii ani, a standardelor de performanță a dus la o evaluare cât mai fidelă a procesului învățării. Pentru noi, dascălii, standardele de performanță reprezintă un criteriu principal pentru autoreglarea propriului demers didactic. Un aspect important în evaluare îl reprezintă alegerea tehnicii de verificare, recomandate fiind alternarea și îmbinarea acestora. Evaluarea implică trei operații interdependente: verificarea sau controlul, aprecierea sau estimarea și notarea, nota sau calificativul reprezentând un indicator sintetic, cantitativ și calitativ al performanțelor obținute de elevi ca urmare a pregătirii lor. Obiectivitatea și validitatea aprecierii și notării pot fi, însă, alterate de anumiți factori perturbatori care țin de personalitatea examinatorului, a celui examinat și de particularitățile obiectului de studiu. Se pot...
Continue reading

 • Pexels
Rate this blog entry:
1454 Hits

Strugurii acri ai educației

fox-and-grapes-with-sig
M-am gândit de multe ori că evaluarea, din perspectivă didactică în cazul nostru, s-ar putea face prin spectrul a ceea ce filosofii francezi numesc conștiință emoțională. Desigur că proiecțiile mele pot fi plasate încă de la început sub semnul utopiei, dar folosindu-mă de scuza ludicului conceptual universal, voi face o paralelă între lumea compozită a lui Sartre- în care universul de „unelte” era vivifiat prin magia emoțiilor- și reperele convenționale ale sistemelor de evaluare. Cunoaștem astăzi mai multe scale de evaluare, între care notarea de la 1 la 10 și acordarea de calificative sunt cele acceptate în sistemul educațional românesc. Discuția despre notare se poate purta într-un registru destul de tehnic, sărăcăcios și rece, atins de limite constrângătoare și subiectivism. Am întâlnit cu toții, pesemne, profesori care apreciază elevii prin note prea generoase, într-o abordare peiorativă a sistemului de notare, reflectată uneori și în calitatea informației transmise, ca un fel...
Continue reading
Rate this blog entry:
784 Hits

Predarea bazată pe atașament. Cum să creezi o clasă tribală. Recenzie

predarea-bazata-pe-atasamen
Prin această recenzie voi încerca să fac o pledoarie dedicată predării bazate pe atașament, care este larg prezentată și descrisă în cartea lui Louis Cozolino, intitulată „Predarea bazată pe atașament. Cum să creezi o clasă tribală“, carte apărută la Editura Trei în 2017. Recomand cu toată convingerea citirea ei deoarece, pe lângă abordarea teoretică, care stă la baza acestui mod de a concepe o școală și o sală de clasă (având drept concepte de bază atașamentul și neurobiologia), puteți accesa numeroasele propuneri practice de lucru pe care autorul își propune să le implementeze în predare și în educație, în general, și care să aibă în centru relațiile dintre elevi și profesori. Ceea ce dă un plus de valoare cărții lui Cozolino este faptul că ne oferă ocazia de a avea ca exemple experiențe reale, colectate de autor și transpuse în paginile ei, ale unor clase și școli cu o educație...
Continue reading
Rate this blog entry:
998 Hits

Evaluarea și succesul școlar

jj-thompson-142854_carusel
Ultimele teste PISA au situat țări precum Coreea de Sud, Japonia și Finlanda pe primele locuri dar, dacă analizăm sistemele de educație ale acestor țări, putem observa foarte multe diferențe, cel puțin în ceea ce privește evaluarea elevilor. În  Coreea de Sud, examenele au o atât de mare importanță, încât sunt luate măsuri speciale pentru buna lor desfășurare, casele au prețuri diferite, în funcție de școala lângă care sunt situate și elevii sunt supuși unei pregătiri intense și, de multe ori, epuizante. Japonia pune un foarte mare preț pe educație, responsabilitate și independență. Finlanda pune accent pe dobândirea de abilități practice, responsabilizarea elevilor și relația profesor – elev. Evaluarea în sistemul finlandez este în primul rând formativă. Elevii nu susțin examene obligatorii decât în jurul vârstei de 17 – 19 ani, testele pe care le susțin la școală, nu sunt sunt notate și rolul acestora este să le monitorizeze progresul....
Continue reading
Rate this blog entry:
628 Hits

Evaluarea copilului preșcolar

pexels-photo-160191
Importanța majorã ce se acordã preșcolaritǎții este fundamentatã de ideea potrivit cãreia  educația din aceastã perioadã poate marca cea mai influentã dezvoltare optimalã a copilului. Printre studiile de specialitate se evidențiazã o explicitare a problematicii evaluãrii și instruirii diferențiate prin prisma cercetãrilor prof. dr. Howard Gardner care susține prin lucrãrile sale de cercetare cã existã mai multe modalitãți prin care copilul poate învãța. Aceastã idee s-a concretizat în Teoria inteligențelor multiple. Experiența didacticã de pânã acum ne demonstreazã cã instruirea și evaluarea diferențiate au constituit o permanentã incitare și provocare și cã au fost și au rãmas, deopotrivã, necesitate și dorințã, realitate și aspirație educaționalã. Evaluarea în învãțãmântul preșcolar are în vedere mãsurarea și aprecierea cunoștințelor, deprinderilor și priceperilor dobândite de cãtre copii pe parcursul procesului de predare-învãțare. Ceea ce este important de subliniat este cã accentul trebuie pus pe evaluarea procesului în sine și nu pe rezultate. Conținutul, metodele,...
Continue reading

 • Unsplash
Rate this blog entry:
327 Hits

Metode de evaluare utilizate la limba și literatura română

approved-151676
Conceptul de strategie de evaluare Strategiile de evaluare sunt definite de modul în care este conceput actul de evaluare în raport cu desfășurarea procesului tehnologic. Evaluarea urmărește, prin conținutul său, să identifice modul în care obiectivele stabilite se înfăptuiesc în activitatea practică. Pentru a cunoaște gradul de asimilare al cunoștințelor, evoluția si nivelul elevilor, dar și pentru a stimula activitatea elevilor, este necesară evaluarea la începutul, sfarșitul și pe tot cuprinsul procesului didactic. Aceste trei tipuri definesc trei strategii de evaluare care “se disting prin modul de integrare în procesul didactic”(1, p. 140). După cum le definește I.T. Radu, strategiile “sunt definite de modul în care este conceput actul de evaluare în raport cu desfășurarea procesului pedagogic”( 2, p. 90). Clasificarea strategiilor de evaluare întâlnite la disciplina limba și literatura română A. Dupa modul în care se integrează în desfășurarea procesului didactic: Dacă luăm în considerare acest criteriu, identificăm trei...
Continue reading

 • Pixabay
Rate this blog entry:
1648 Hits

Examenele sau o viață pe scurt

person-915717_carusel
Trăim într-o țară în care examenele naționale au ajuns un factor de stres atât pentru părinți, care își doresc o școală bună pentru copii lor, cât și pentru elevi, care, nici ei nu știu de ce, trăiesc sub presiunea unei ,,imagini” complete din punct de vedere psihologic :       TU TREBUIE SĂ ÎNVEȚI BINE, SĂ FII CEL MAI BUN ! Stresul începe să își facă loc în viața unui elev, începând din clasa I. Nu sunt adepta ideii ,,Pe vremea mea...” și nici nu am fost vreodată, dar eu am învățat să scriu și să citesc la școală. Ca mamă, nu mi-am obligat în nici un fel copiii să învețe înainte de a intra pe băncile școlii scrisul și socotitul. Nu mă înțelegeți greșit, dar mi-am dorit să își trăiască fericiți copilăria, să descopere prin curiozitate lumea, să se joace. Am greșit! Când băiețelul meu, care are acum 10 ani,...
Continue reading

 • Pixabay
Rate this blog entry:
494 Hits

Despre educație sau dispariția curiozității

cellular-education-classroom-159844
” Cea mai importantă dintre lecțiile istoriei este aceea că omenirea nu învață nimic din lecțiile istoriei.” (Aldous Huxley) Nu doresc să fac aceeași greșeală pe care mulți o fac: să privesc numai înainte fără a lua în considerare înțelepciunea unor oameni dinaintea mea. Din păcate, unele schimbări radicale care au avut loc de-a lungul secolelor în educație au adus și lucruri bune dar au și creat un gol între om și natura sa umană.  Așa cum marele pedagog Rousseau menționa :” L’homme est bon, mais la societe’ est mal ”, societatea a pus mereu presiuni pe sistemele educaționale, limitându-le scopul propriu- zis: de a dezvolta curiozitarea care ne definește ca specie dar și rațiunea sau mai precis gândirea, raționamentele, descoperirea prin intermediul logicii a răspunsului la o problemă. Când se studiază filozofia în școli? Dar logica? Aceste două materii făceau parte obligatoriu din studiul școlilor antice. De ce au...
Continue reading

 • Pexels
Rate this blog entry:
376 Hits

Verificarea și evaluarea în grădiniță - metode tradiționale și alternative

pexels-photo-129426
În ultimii ani s-au intensificat tot mai mult preocupările pentru căutarea unor metode de verificare și evaluare care să conducă la realizarea unor evaluări cât mai obiective, să cuantifice operaționalizarea cunoștințelor de care dispun copiii, capacitățile de transfer ale cunoștințelor și ale abilităților lor și să ofere posibilitatea de a prevedea cu un grad de probabilitate mai mare rezultatele obținute în urma verificărilor efectuate. Astfel, a apărut o nouă categorie de metode de verificare și evaluare, deiferită de categoria metodelor tradiționale. Este vorba de metodele alternative de verificare și evaluare, care au valențe formative mai pronunțate. Totuși, deoarece toate metodele de verificare și evaluare prezintă atât avantaje cât și dezavantaje, strategiile de evaluare au la bază un sistem de metode combinate astfel încât să valorifice avantajele și să înlăture dezavantajele, în vederea obținerii unei evaluări cât mai obiective și mai științifice. În cadrul învățământului preșcolar se utilizează metode de evaluare...
Continue reading

 • Pexels
Rate this blog entry:
2170 Hits

Pașii necesari pentru o evaluare eficientă

board-361516_960_720
Rolul unei evaluări moderne este acela de a da încredere, de a-l ajuta pe elev în procesul didactic. Ea îi arată profesorului cât de eficient își dozează materialul, cât de bine reușește să comunice cu elevii, cât de eficiente sunt metodele și mijloacele pe care le utilizează. Astfel, încurajarea fiecărui elev în lecție îl determină pe acesta să înțeleagă faptul că îi este recunoscut efortul și progresul pe care îl face să învețe. Rolul fiecărui cadru didactic este, pe de o parte, de a-i antrena pe elevi în propria pregătire, de a personaliza comunicarea, de a crea o atmosferă pozitivă, iar pe de altă parte de a modela elevii, adoptând și experimentând metode moderne, cât mai antrenante și mai atractive. În acest sens, nu trebuie neglijate câteva aspecte atunci când programăm o formă de evaluare. Evaluarea este un factor important în derularea unei activități, fiind procesul prin care se delimitează,...
Continue reading

 • Pixabay
Rate this blog entry:
955 Hits