Revista Didactica Genesis

Considerații asupra educației plastice

creativity
Educația plastică are un rol deosebit în formarea personalității umane și trebuie integrată cât mai firesc în procesul de învățământ, din perioada preșcolară – grădiniță – până în perioada finalizării studiilor superioare, desigur adaptate fiecărei grupe de vârstă, în parte. În grădiniță se vor pune bazele educației plastice, acestea având un rol important, deoarece asigură formarea deplină a adultului de mai târziu. Alături de pregătirea etică, intelectuală și fizică a copilului – ale căror sarcini revin educatorului - la fel de importantă este și formarea gustului estetic, descoperirea de către copil a frumosului, atât cel din natură, cât și a celui artistic, familiarizarea lui cu un limbaj specific artelor vizuale și formarea unor deprinderi de a folosi elemente de limbaj plastic necesare în crearea unor compoziții, dar și însușirea unor tehnici de realizare și cunoașterea materialelor specifice. Grădinița, apoi școala sunt locuri unde copilul poate căpăta cunoștințe de artă în...
Continue reading

  • Pixabay
Rate this blog entry:
541 Hits

Considerații asupra unor tehnici de lucru specifice artelor vizuale: pictură pe sticlă, pastel, ceracolor și mozaic (I)

tehnici2
Materialele și instrumente (pensule, creioane, bețișoare, penițe și tocuri, culori tip cariocă folosite în cadrul activităților artistico-plastice ale elevilor impun și familiarizarea acestora cu anumite tehnici de lucru. Însușirea lor de către elevi este tot atât de importantă ca și cunoașterea unor noțiuni plastice (modelare, modulare, fuzionare ...
Continue reading
Rate this blog entry:
1371 Hits

Un aspect al legislației internaționale privind patrimoniul cultural imobil - Carta de la Veneția (mai 1964)

p-ghergu
Patrimoniul cultural, sub toate formele sale – natural, mobil, imobil – este o moștenire a tuturor oamenilor, aparținând generațiilor prezente dar și celor viitoare, acestora din urmă trebuind să le fie transmis autentic și nealterat. Deci, este datoria fiecăruia dintre noi, în cele din urmă, să fim părtași la conservarea lui. [1] O parte important...
Continue reading

  • Cosmin Tuduran
Rate this blog entry:
606 Hits

Succintă analiză plastică. Studiu de caz – compoziția Casa pădurarului a artistului vizual Viorel Mărginean

Viorel Mărginean, Casa pădurarului, 1980, ulei pe pânză, dimnesiuni 52 / 71 cm
  Viorel Mărginean [1] este un artist plastic român, contemporan. S-a născut în 1933, într-o familie de țărani din satul Cenade, din județul Alba.. Este membru de onoare al Academiei Române, din anul 2006. [2] De asemenea este și membru al Academiilor din Paris și Roma. [3] Studiile și le realizează la Cluj, în cadrul Școlii Medii de Arte Plas...
Continue reading
Rate this blog entry:
1418 Hits

Considerații asupra artei decorative

petre-ghergu
Cuvântul decorativ este definit ca un ''termen care indică rezolvarea unei opere artistice cu ajutorul unor elemente ornamentale și de împodobire, raportate autonom la structura generală, la volumul sau suprafața operei. Artele decorează un ansamblu arhitectonic sau produc obiecte utile, cu aspect estetic – imprimeuri, tapiserie, ceramică, sticlă, ...
Continue reading
Rate this blog entry:
1371 Hits

Considerații asupra câtorva tehnici de lucru specifice orelor de Educație plastică

4
În Educația Plastică, un rol important îl joacă, pe lângă elementele de limbaj plastic, și tehnicile și instrumentele de lucru specifice artelor vizuale. Tehnicile de redare ale liniei plastice sunt folosite în toate ramurile artelor vizuale: pictură (linia plastică poate să aibă diferite forme: grosă, subțire, dreaptă), sculptură (linia realizată prin incizia sau excizia materialului), grafică (linia plastică poate fi modulată și modelată), arte monumentale (aici linia este prezentă ca: incizie, dacă ne referim la modul de realizare al picturilor în tehnica a fresco, ca linie de contur, pentru delimitarea formelor și suprafețelor, dar și ca reflex al luminii, în cazul blicurilor de pe chipurile personajelor, de pe veșmintele lor etc) și arte decorative (aici linia jucând un rol important, atât prin desen cât și prin ritmul sau conturul ce redă plasticitate și expresivitate suprafețelor). Tehnica este ''un ansamblu de modalități, reguli și procedee tehnologice, inventate, preluate, folosite creativ și,...
Continue reading
Rate this blog entry:
2348 Hits

Educația artistică plastică – între formarea personalității și formarea gustului estetic

''Arta «vorbește» celui care a învățat să o asculte; arta emoționează în măsura în care receptorul are gradul de instrucție necesar pentru a o înțelege și pentru a fi emoționat.'' [1]                                            Secolul XXI este influențat puternic de o explozie a artei, în general, și a artei plastice, în specilal. Toată viața contemporană este ghidată după cele două mari coordonate: esteticul și kitsch- ul. Dacă cea de-a două categorie apare din lipsa de interes pentru artă, dintr-o pregătire și o viziune superficială a unor așa-ziși ''artiști'', prima categorie, cea a esteticului [2] , a generat încă din Antichitate o dimensiune a formării personalității umane. Educația, în sens general, este '' ansamblul acțiunilor și influențelor exercitate de o ființă umană asupra altei ființe umane, în principiu de către un adult asupra unui tânăr, și orientate către un scop care constă în formarea în ființa tânără a tuturor dispozițiilor corespunzând scopurilor...
Continue reading
Rate this blog entry:
1399 Hits

Suprafața și volumul din perspectiva orelor de Educație Plastică – considerații

suprafata8
  Munca de educator / învățător / profesor este una dintre cele mai nobile cauze, o muncă în care se investesc speranțe, încredere și multă energie, o muncă în care este nevoie de multă înțelegere, calm, tact pedagogic asociate cu o înaltă ținută intelectuală și morală, dar și cu o permanentă autoeducare și autodepășire. Încă din perioada preș...
Continue reading
Rate this blog entry:
1652 Hits

Considerații privitoare la linie ca element de limbaj plastic, în viziunea lui Paul Klee

La sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, Istoria Artei cunoaște o perioadă potentă din punct de vedere al problematizării și teoretizării artei, prin prezența unor profesori-artiști prezenți în cadrul Școlii de la Bauhaus. În 1919, arhitectul Walter Gropius pune bazele acestei instituții, în care vor activa maeștrii ai picturii moderne ca: Paul Klee (1879 – 1940), Wassily Kandinsky (1866 - 1944) – părintele picturii abstracte – Johanes Itten (1888 – 1967) – pictor și teoretician, a realizat un sistem de ordonare al culorilor ce îi poartă numele. Aceștia împreună cu alți pictori consacrați ai acelor vremuri, adaptează artele decorative și arhitectura noilor exigențe ale tehnicii și industriei moderne [1] , dar în același timp teoretizează conceptele care până atunci fuseseră chestiuni abstracte. Așadar, Paul Klee este unul dintre teoreticienii Bauhausului, și în același timp artist plastic. Una dintre părțile teoriei sale se referă la linie, ca element...
Continue reading
Rate this blog entry:
750 Hits

Considerații asupra educației plastice și asupra liniei ca element de limbaj specific artelor vizuale

tassili
  Educația plastică are un rol deosebit în formarea personalității umane, ca o parte componentă a acestei pregătiri, punându-se problema integrării ei cât mai normale în procesul de învățământ, din perioada preșcolară – grădiniță – până în perioada finalizării studiilor superioare, desigur adaptate fiecărei grupe de vârstă, în parte. În grădin...
Continue reading
Rate this blog entry:
801 Hits

Sculpturi bucureștene, martore ale clipelor și ale istoriei

Foto_2_B
Zilele se succed zgomotos, alert, pline de căldura verii sau de frigul iernilor imaculate, mohorâte sau dimpotrivă, senine. În această goană zilnică, trăim noi oamenii, bucureșteni sau nu... În această goană fiecare locuitor al orașului București – căci despre el vom vorbi – trece, de cele mai multe ori nepăsător, pe lângă monumente de arhitectură, muzee, case memoriale sau... statui. Având timp, uneori, plimbările prin acest oraș mi-au revelat multe creații plastice, pe care nu le observasem sau pe care le ''citisem'' vizual rapid, în trecerea mea spre treburile cotidiene. Drumul spre Universitate sau spre Facultatea de Drept mă făcea să-mi îndrept mereu privirea spre satuile ce străjuiesc una dintre arterele principale ale orașului. Astfel, am început să le acord o mai mare atenție. Am simțit nevoia, locuind în acest oraș, să-mi îmbogățesc atât cultura generală – căutând date istorice despre vremurile când aceste statui au fost inaugurate – cât...
Continue reading
Rate this blog entry:
771 Hits

Restaurarea între știință și artă. Un obiect al patrimoniului cultural mobil – Ușile Împărătești ale bisericii din comuna Cârligi

Foto-1.-A
'' Arta ne împacă cu viața. Arta este introducerea ordinei și a armoniei în suflet, și nu a tulburării și a dezordinii... '' [1] Gogol, Scrisoarea din 10 ianuarie 1848, adresată poetului Jukovski              Basilica creștină – prima formă arhitecturală a bisericii, pe care aceasta o cunoaște în urma Edictului de la Milan, din 313, Edict dat de către Sfântul Împărat Constantin, prin care creștinismul devine religia Imperiului – a căpătat în timp, un gărduleț ce despărțea locul în care stăteau clericii de restul navei – acest gărduleț purta numele de cancelii . [2]          În timp, acest gărduleț nu a mai fost îndepărtat, ci a fost înălțat rezultănd ceea ce astăzi este cunoscută drept catapeteasma [3] bisericii.          Catapeteasma nu va rămâne simplă, ci va fi – și este și în prezent – decorată cu icoane. Programul iconografic este unul bine stabilit și în același timp fix....
Continue reading
Rate this blog entry:
656 Hits

Intervenții de conservare și restaurare realizate asupra unei icoane aflată în patrimoniul Muzeului Național de Artă al României ''Iisus Hristos Pantocrator înconjurat de sfinți''

foto-5
'' Icoana este o asemănare, un model, o întipărire a cuiva, care arată în ea pe cel ce este înfățișat în icoană.'' [1] SFÂNTUL IOAN DAMASCHIN                    În tradiția creștină a primelor secole, cinstirea sfintelor icoane, nu a fost legiferată de către un Sfânt sinod, ci a fost o manifestare firească a evlaviei creștinilor. [2]          Mult mai târziu, în 787, în urma dispute iconoclaste, este convocat, de către împărăteasa Irina, un Sinod Ecumenic – Sinodul VII Ecumenic, care va stabili cinstirea sfintelor icoane.          Icoanele ortodoxe aparțin stilului bizantin, un stil care pentru mulți – adesea necunoscători ai cestui tip de artă – este auster, cu personaje aspre. Ceea ce le face, însă, unice este modul de abordare compozițional și cromatic. Personajele sunt sintetizate foarte profund, chipurile lor sunt realizate cu minimum de elemente de limbaj, dar cu maximă expresivitate. Atitudinile sunt sobre, dar pline de eleganță și...
Continue reading
Rate this blog entry:
944 Hits

Trei monumente la kilometrul 0 al Bucureștiului

Foto-1
Străbătând, la pas, Bulevardul I. C. Brătianu, privirea îți este atrasă de un scuar sau mai degrabă o grădină, cu o vegetație abundentă primăvara și vara. În fața grădinii trecătorul este întâmpinat de două sculpturi: statuia domnitorului Constantin Brâncoveanu și monumentul de la kilometrul 0. În spatele acestor sculpturi se ridică elegantă și cu o deosebită armonie a formelor, biserica Sfântul Gheorghe Nou. Monumentul de la kilometrul 0 a fost conceput de către arhitecții Horia Creangă și Ștefan Niculescu. Monumentul prinde viață sub dalta sculptorului Constantin Baraschi, în 1938. Sculptura reprezintă o roză a vânturilor, care cuprinde gravate, între razele sale, numele provinciilor românești: Oltenia, Muntenia, Moldova, Banat, Ardeal și Dobrogea. De asemenea sculptorul a gravat și celelalte două provincii istorice: Basarabia și Bucovina. Această roză a vânturilor se află la nivelul  solului. Din centrul ei se ridică o sferă care este marcată de un ''inel'' pe care sunt reprezentate...
Continue reading
Rate this blog entry:
623 Hits

Carol și Frederic Storck - între spiritul clasic și orientările moderne ale sculpturii românești

Foto-1-1
Sculptura românească modernă își începe evoluția din a doua treime a veacului al XIX-lea, atunci când învățământul artistic își pune amprenta pe viața societății acelor vremuri. În anul 1865 [1] , în cadrul Școlii de Arte Frumoase din București, se înființează catedra de sculptură al cărei prim dascăl avea să fie sculptorul Karl Storck. Această etapă a însemnat un punct important în cadrul familiei sculptorului Storck. Karl Storck (1826 – 1887) este tatăl lui Carol și al lui Frederic Storck, sculptori ce animează sfârșitul de veac XIX și începutul de veac XX al sculpturii moderne românești. Carol Storck (1854 – 1926) este primul fiul al sculptorului Storck. Așa cum era de așteptat acesta va alege să-și îndrepte pașii spre scluptură, având un foarte bun exemplu în persoana taălui său, în al cărui atelier se va forma. În anul 1870, Carol pleacă la Florența pentru a-și completa studiile în domeniul artei....
Continue reading
Rate this blog entry:
860 Hits